Waar staan we voor


Schoolgids Schoolgids_2022_2023.pdf

Schoolplan Schoolplan_Polhaar_2023-2026.pdf

Jaarverslag_2020_en_jaarplan_2021_KBS_de_Polhaar.pdf

Identiteit Brochure-Identiteit.pdf

Academische opleidingsschool

Schoolondersteuningsprofiel Toelichting_SOP_Kbs_de_Polhaar.pdf

Protocol bij geen inval  Protocol_KBS_de_Polhaar_bij_geen_inval_voor_de_groep.pdf