Als ouder heeft u het de afgelopen jaren vaak voorbij horen komen en er stukjes van gezien. Het Groene Schoolplein. Hoewel het even duurde, gaat het er nu toch echt van komen!
Op deze webpagina leggen wij u uit wat er de afgelopen tijd allemaal gebeurd is en wat er allemaal nog staat te gebeuren. U kunt zo op de hoogte blijven van de werkzaamheden.

Wat vooraf ging

In 2018 won de Polhaar de 2e prijs in de ontwerpwedstrijd voor het groenste schoolplein van Overijssel. We wonnen hiermee €20.000,- om een start te maken met de plannen. Een deel van dit bedrag is al uitgegeven aan materiaal en inrichting van het oude kleuterdeel.
De bedoeling was om de ontwerptekening steeds verder in fases uit te voeren. Er is een 4 koppige werkgroep opgesteld om aan de slag te gaan met deze fases. Tijdens de uitvoering bleek echter dat de fasering veel vroeg van ouderteams.
Dat kwam niet altijd van de grond. Ook zijn 2 van de leden van de werkgroep om privé redenen opgestapt. Dit alles zorgde voor vertraging.

Op andere scholen om ons heen kwamen de groene schoolpleinen wel tot ontwikkeling. Hierdoor zijn we in contact gekomen met ontwerper/hovenier Anno Kuindersma. Hij is verantwoordelijk voor het plein dat is gerealiseerd bij Het Avontuur.
Na een grondige analyse zijn we tot de conclusie gekomen dat de ontwerptekening van toen te complex en waarschijnlijk ook te duur zou worden om samen met ouders uit te voeren. We hebben op dat moment afstand genomen van het plan en zijn een samenwerkingstraject met Anno aangegaan. Vanaf dit moment is de werkgroep versterkt door teamleden van de Polhaar.

Nieuw ontwerp

De vertraging had ook voordelen. Op de andere scholen is goed gekeken hoe er nu gespeeld wordt en wat de kinderen het leukste vinden. Ook is op de Polhaar+ door het team goed gekeken wat er juist niét zo goed werkte. Al die kennis is meegenomen in een nieuw ontwerp dat in nauwe samenspraak met de werkgroep is gemaakt. Hierbij is ook goed gekeken naar de wensen van de buurt die destijds zijn opgehaald. Er zijn een aantal kenmerkende veranderingen die we graag met u doorlopen.

Planning

Zoals het nu lijkt gaan we rond de herfstvakantie aan de slag met het plein. Ondertussen gaat de school nog bezig met het benaderen van bedrijven om te kijken waar zij kunnen bijdragen of helpen. Ook wordt gekeken welke rol de ouders gaan krijgen bij de aanleg. Want veel kunnen we ook zelf gewoon nog doen. De fietsparkeerzones, de regenwatertuintjes en de zitmuurtjes zijn daarvan mooie voorbeelden.
We hopen na het doorlopen van een aantal fasen in het voorjaar van 2021 klaar te zijn. De beplanting kan dan een mooie eerste start maken!
Deze zomer worden er nog wat kleine aanpassingen gedaan aan het al uitgevoerde deel op het oude kleuterplein en wordt er materiaal opgeruimd dat geen plek meer zal krijgen op het nieuwe plein.
 
 
   
 


Inzet van ouders:
We denken na over een aantal vaste dagen waarop ouders kunnen helpen met afgebakende klussen. Op deze manier leren        ouders elkaar kennen, maar besparen we natuurlijk ook kosten. Hoe dat allemaal vorm zal krijgen wordt in de zomer uitgewerkt. Wilt u meedenken en meehelpen? Graag!
We kunnen alle hulp gebruiken. Meld u aan bij één van de onderstaande personen!!

U kunt hier het nieuwe ontwerp downloaden en bekijken. Groene_Schoolplein_ontwerp.pdf
en hier de TO DO LIJST To-do-lijst.pdf

Voor vragen kunt u contact zoeken met de werkgroep of de teamleden
Ouder werkgroep: