SACDe School Advies Commissie staat de directeur met raad en daad ter zijde over allerlei onderwerpen die spelen binnen en rondom de school. Het overleg met de directeur is gericht op afstemming (klankbordfunctie) en opinievorming. Het is een vertrouwelijk orgaan. De SAC vergadert ongeveer zes keer per jaar met de directeur van de school.

De SAC bestaat uit de volgende ouders:

Maurice Hagen, Maaike Rolfes, Iljan Schouten, Engelien Mestebeld