Praktische info


Gymtijden:
Groep 3 maandag en dinsdag, groep 4 tot en met 7 op dinsdag en vrijdag, groep 8 op woensdag en vrijdag.


Protocol_2019-2020 Luizencontrole_KBS_de_Polhaar.pdf

Behandeling_van_hoofdluis_2018-2019.pdf

Verlofaanvraag_18-19_kbs_de_Polhaar.docx

Schoolverlof_Gemeente_Dalfsen.pdf

Protocol_medicijnverstrekking_en_medisch_handelen.pdf

Protocol-informatieverstrekking.pdf