Kalender

Carnaval

dinsdag 28 februari 2017, 13.15 uur

's middags Carnaval op school
groep 1 's middags naar school
geen mogelijkheid voor overblijven

Ópruimen Carnaval