Waar staan we voor?

In onderstaande documenten vindt u meer informatie over onze school

Schoolgids SchoolgidsSchoolgids2018-2019.pdf
Schoolorganisatie per 1 aug 2017
Informatie voor nieuwe kleuters Infoboek nieuwe kleuters juli 2017.pdf
Schoolplan Schoolplan 2016-2019.pdf
Identiteit Brochure-Identiteit.pdf
Tussen Schoolse Opvang BeleidTussenschoolseOpvang.pdf
Polhaar Academische Opleidingschool AcademischeOpleidingsschool.pdf
SchoolOndersteuningsProfiel Toelichting SOP KbsdePolhaar.pdf
Luizenprotocol Luizencontrole Polhaar.doc
Luizeninformatie RIVM Hoofdluis
Video hoofdluis RIVM_Hoofdluisvideo
Informatieverstrekking Protocol-informatieverstrekking.pdf