Het team

Het team van de Polhaar bestaat uit

  • een directeur
  • een secretaresse
  • een Intern Begeleider/ onderzoekscoördinator
  • 13 leerkrachten
  • 1 onderwijsassistente
Dit schooljaar hebben we een WPO+ leerkracht in groep 7.

1 leerkracht is tevens Intern Begeleider
Deze leerkracht en de andere Intern Begeleider zijn tevens Opleider in School en belast met de begeleiding van stagiaires.

Team van de Polhaar 
Schoolorganisatie Organisatie per 1 augustus 2016