Het team

Het team van de Polhaar bestaat uit

  • een directeur
  • een secretaresse
  • een Intern Begeleider bovenbouw / onderzoekscoördinator
  • 15 leerkrachten 
  • 1 leraarondersteuner
Dit schooljaar hebben we een WPO+ leerkracht in groep 4.

1 leerkracht is tevens Intern Begeleider onderbouw
1 leerkracht is Opleider in School en belast met de begeleiding van stagiaires.
1 leerkracht is tevens bovenbouw coördinator

Team van de Polhaar 
Schoolorganisatie Organisatie per 1 augustus 2017

Organisatie 2017-2018.pdf